Badania laboratoryjne, mykologicznei mikrobiologiczne